kazimierzmatuszny.biuro@gmail.com

Ponad 142 miliony złotych z Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów w powiecie żywieckim
Ponad 142 miliony złotych z Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów w powiecie żywieckim


Polski Ład
 Polski Ład

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Warto przypomnieć, że Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Suma przekazanych środków rządowych dla samorządów w powiecie żywieckim wynosi ogółem 142 359 407,00 zł., natomiast w rozbiciu na poszczególne gminy kwoty te wyglądają następująco:

 1. Gmina Czernichów:

 • 772 540,00 zł na modernizację ul. Łącznej w Tresnej

 • 2 103 300,00 zł na budowę kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 948

 • 6 300 000,00 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

 1. Gmina Gilowice:

 • 1 862 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych

 • 2 002 214,00 zł na przebudowę pomieszczeń pod przedszkole publiczne

 • 6 030 000,00 zł na budowę Sali Sportowo-Widowiskowej w Rychwałdzie

 1. Gmina Jeleśnia:

 • 9 500 000,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych

 1. Gmina Koszarawa:

 • 1 995 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych

 1. Gmina Lipowa:

 • 3 800 000,00 zł na przebudowę i remont dróg gminnych

 • 5 100 000,00 zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej

 1. Gmina Łękawica:

 • 4 500 000,00 zł na rozbudowę i przebudowę budynków użyteczności publicznej

 • 4 750 000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków

 1. Gmina Łodygowice:

 • 900 000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego

 • 9 044 950,00 zł na modernizację dróg gminnych

 1. Gmina Milówka:

 • 9 496 403,01 zł na modernizacje infrastruktury drogowo-mostowej

 1. Gmina Radziechowy-Wieprz:

 • 1 710 000,00 zł na przebudowę ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach

 • 7 600 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna (etap I)

 1. Gmina Rajcza:

 • 7 505 000,00 zł na budowę i modernizację chodników wzdłuż dróg powiatowych

 1. Gmina Ślemień:

 • 9 500 000,00 zł na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody

 1. Gmina Świnna:

 • 9 975 000,00 zł na przebudowę i modernizację dróg i mostów wraz z odwodnieniem

 1. Gmina Ujsoły:

 • 722 500,00 zł na przebudowę domu społeczności lokalnej w Soblówce

 • 833 000,00 zł na przebudowę budynku Organistówki w Ujsołach

 • 7 457 500,00 zł na przebudowę dróg

 1. Gmina Węgierska Górka:

 • 9 900 000,00 zł na budowę Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce

 1. Miasto Żywiec:

 • 4 750 000,00 zł na przebudowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu

 1. Powiat Żywiecki:

 • 14 250 000,00 zł na przebudowę sieci dróg powiatowych