kazimierzmatuszny.biuro@gmail.com

Fundusz Dróg Samorządowych. Przekazanie promes lokalnym samorządom

Fot.
 Fot.

9 września 2019r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu przekazaliśmy promesy o wartości blisko 6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje inwestycji drogowych na terenie Powiatu Żywieckiego. Są to inwestycje, takie jak:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w miejscowości Juszczyna.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Lipowa.
  • Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg nr 596049S i 596051S gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych.
  • Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach.
  • Remont drogi gminnej nr 698001 S ul. Za Wodą w Łękawicy.
  • Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu.
  • Przebudowa drogi biegnącej w Żywcu od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską.